დაგეგმილი ღონისძიებები

ტრენინგი თემაზე “სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების პოლიტიკის სამოქალაქო მონიტორინგი“.
 
გაეროს განვითარების პროგრამა იწვევს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს მონაწილეობის მისაღებად ტრენინგში “სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების პოლიტიკის სამოქალაქო მონიტორინგი“.
 
ტრენინგი ხორციელდება ევროკავშირის სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში, მსოფლიო ბანკისა და გაეროს განვითარების პროგრამის “გლობალური შეფასების ინიციატივასთან“ და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტთან პარტნიორობით.
 
თარიღი: 28-29 ოქტ. 2022. განაცხადის შესავსებად მიჰყევით ბმულს.
კონტაქტი: 595 59 23 01; zh.antia@gipa.ge.
 
განაცხადის მიღების ბოლო ვადა იყო: 25 ოქტომბერი, 2022.

დოკუმენტები