ხუთშაბათი, 16 მარტი 2023

ახალი პუბლიკაცია. სოფლის გრძელვადიანი ხედვა

წარმოგიდგენთ სოფლის განვითარების ევროპული ქსელის მიმოხილვას სასოფლო არეალების გრძელვადიანი ხედვის თაობაზე. პუბლიკაცია შეიცავს სტატიების და პერსპექტივების საინტერესო ნაზავს. ავტორების სტატიებში გამოთქმულმა თვალსაზრისებმა ფასეული წვლილი შეიტანა განხილვებში ევროპის სასოფლო არეალების მომავლის შესახებ. იხილეთ სრულად.