ოთხშაბათი, 20 იანვარი 2021

EAFRD-ის პროექტების ბროშურა, ევროპაში “ბიოეკონომიკის” არსებულ პრაქტიკაზე

წყარო: ENRD

EAFRD-იმ გამოსცა პროექტების ბროშურა, რომელიც კარგი ილუსტრაციაა იმის, თუ როგორ წაახალისა სოფლის განვითარების პროგრამებმა, ბიოეკონომიკის პრაქტიკის დანერგვა ევროპაში.

მდგრადი ბიოეკონომია დადებით გავლენას ახდეს ყველაზე, განსაკუთრებით კი სოფლის მოსახლეობაზე. ბროშურაში მოცემულია 12 პროექტი, როგორც მაგალითი იმისა, თუ როგორ წაახალისა სოფლის განვითარების პროგრამებმა ბიოეკონომიკის განვითარების პროცესი და შექმნა დამატებითი შესაძლებლობები სოფლის მოსახლებისთვის.

ბროშურა ხელმისაწვდომია ელექტრონულად