ოთხშაბათი, 20 იანვარი 2021

​ENRD LEADER-ის თემატური ლაბორატორია “ადგილობრივი სტრატეგიული მიდგომების განვითარება გარემოსდაცვითი საკითხების მოსაგვარებლად”.

თარიღი: 26/11/2020
ღონისძიების ტიპი: სამუშაო ჯგუფი
ორგანიზატორი: ENRD

ENRD LEADER-ის მე-5 თემატურ შეხვედრაზე განიხილა LEADER-ის და LAG-ების როლი სტრატეგიული მიდგომების და გარემოსდაცვითი საკითხების მოგვარების მიზნით, ინიციატივების შემუშავების პროცესში.

შეხვედრის მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ერთმანეთისთვის არსებული სტრატეგიული მიდგომების პრაქტიკა გაეზიარებინათ, მათ შორის: რელოკალიზაცია, ადგილობრივი ბაზრების გაძლიერება, სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების გაძლიერება. 

შეხვედრის მასალა ხელმისაწვდომია ელექტრონულად