ორშაბათ, 18 იანვარი 2021

Euromontana - მთის განვითარების კარგი პრაქტიკა 2021

წყარო: ENRD
გამოცემის თარიღი:  13/01/2021

ინიციატივების ყოველწლიური გამოცემა, რომელიც Euromontana-ს მიერ არის შემუშავებული, აერთიანებს ევროპულ კარგ პრაქტიკას, რომელიც მთის განვითარებას ემსახურება. 

ინიციატივები მოიცავს განვითარების სხვადასხვა თემატიკას, მათ შორის: ჯანდაცვა, სოფლის მეურნეობა მთაში და აგრო-პროდუქტები, მობილობა, ენერგოეფექტურობა, ტურიზმი, კლიმატის ცვლილებები და ა.შ.  გამოცემა თავს უყრის ევროკავშრის წევრი, ასევე არაწევრი ქვეყნების პრაქტიკას, რომელიც მთაში ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას ემსახურება.

გამოცემა ხელმისაწვდომია ელექტრონულად