სამშაბათი, 28 ნოემბერი 2023

სოფლის განვითარების კონფერენცია 2023

ევროკავშირი და საქართველო ერთად სოფლის მდგრადი განვითარებისთვის

სოფლის განვითარების კონფერენცია საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით, ევროკავშირის დაფინანსებითა და გაეროს განვითარების პროგრამასთან თანამშრომლობით გაიმართა

თბილისი. 28 ნოემბერი 2023 – ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე, საქართველო ინსტიტუციურ რეფორმებს ახორციელებს, რათა სათანადოდ მოამზადოს სახელმწიფო უწყებები ამ მნიშვნელოვანი გარდაქმნისთვის. სოფლის განვითარებისა და სოფლის მეურნეობის სექტორი ამ მხრივ საყურადღებო ადგილს იკავებს. შესაბამისი პოლიტიკის, რეფორმებისა და კოორდინაციის ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს მთავრობამ 28 ნოემბერს სოფლის განვითარების კონფერენცია მოიწვია, რომლის მუშაობაში სახელმწიფო უწყებები, ადგილობრივი ორგანიზაციები, საერთაშორისო პარტნიორები და სოფლის განვითარების ევროპელი ექსპერტები ჩაერთნენ.

ღონისძიებას უმასპინძლა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ევროკავშირის დაფინანსებით. კონფერენცია გაიმართა გაეროს განვითარების პროგრამასთან (UNDP) თანამშრომლობით.

ღონისძიება გახსნეს ოთარ შამუგიამ, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, და ნიკოლას სენდროვიჩმა, მინისტრ-მრჩეველმა, საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის თანამშრომლობის სექციის ხელმძღვანელმა.

მათ ხაზი გაუსვეს სოფლის მდგრადი განვითარების საკვანძო მნიშვნელობას ისეთი პრიორიტეტული სფეროების წარმატებისთვის, როგორებიცაა საქართველოს რეგიონების ეკონომიკური და სოციალური განვითარება, მოსახლეობის კეთილდღეობის გაზრდა და მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლა.

“ბოლო ათი წლის მანძილზე, საქართველომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა სოფლის განვითარების პროგრამების განხორციელების, ინსტიტუციური რეფორმების გატარებისა და ევროპული მიდგომების დანერგვის მიმართულებით. ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე, ჩვენი მიზანია მიღწეულ წარმატებაზე დაფუძნებით, გავაგრძელოთ თანამშრომლობა ჩვენს პარტნიორებთან, ერთად დავსახოთ სოფლის განვითარების პრიორიტეტები და შევიმუშაოთ ახალი პროგრამები ევროკავშირის სოფლის მეურნეობის საერთო პოლიტიკის შესაბამისად“, - განაცხადა ოთარ შამუგიამ.

“საქართველოს მოსახლეობის 40 პროცენტზე მეტი სოფლად ცხოვრობს. სოფლის მდგრადი და მწვანე განვითარება უშუალოდ აისახება ამ ადამიანების კეთილდღეობაზე, ქმნის მეწარმეობისა და განათლების შესაძლებლობებს და აუმჯობესებს გარემოს დაცვას. ევროკავშირის მხარდაჭერით, საქართველომ გაატარა მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური რეფორმები სოფლის განვითარების ეროვნული ჩარჩოს დაახლოებისთვის ევროკავშირის სოფლის მეურნეობის საერთო პოლიტიკასთან. ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ თანამშრომლობას საქართველოს მთავრობასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, კერძო სექტორთან და ადგილობრივ მოსახლეობასთან ამ მნიშვნელოვანი სფეროს წარმატებისთვის“, - აღნიშნა ნიკოლას სენდროვიჩმა.

კონფერენციის მსვლელობაში გაიმართა რამდენიმე პანელური დისკუსია ქართველი და ევროპელი ოფიციალური პირების, სოფლის განვითარების სპეციალისტებისა და ექსპერტების მონაწილეობით. მსჯელობა შეეხო სოფლის მდგრადი განვითარების პოლიტიკის შემუშავებასა და დანერგვას საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების ჭრილში. მონაწილეებმა განიხილეს ისეთი საკითხები, როგორებიცაა საქართველოს პოლიტიკის ჰარმონიზაცია ევროკავშირის სოფლის მეურნეობის საერთო პოლიტიკასთან, მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლა ევროკავშირის მწვანე შეთანხმების შესაბამისად, მონიტორინგისა და კონტროლის სისტემებში ციფრული გადაწყვეტების დანერგვა და ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნებისთვის ხელმისაწვდომი დაფინანსების მექანიზმების ეფექტიანი გამოყენება.

ექსპერტებმა ავსტრიიდან, იტალიიდან, ლატვიიდან, სერბეთიდან და ჩრდილოეთ მაკედონიიდან ისაუბრეს მათი ქვეყნების გამოცდილებაზე ევროკავშირის სოფლის მეურნეობის საერთო პოლიტიკისა და ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში მყოფი ქვეყნების წინასწარი დახმარების ინსტრუმენტის (IPARD) დანერგვისას.

დაგლას უებმა, UNDP-ის მოქმედმა ხელმძღვანელმა საქართველოში, შეაჯამა კონფერენციის შედეგები და აღნიშნა, რომ ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია თანასწორი და მდგრადი სოფლის განვითარების მიმართულებით.

“საქართველოს ყველა შესაძლებლობა აქვს ააშენოს ძლიერი სოფლის ეკონომიკა ადამიანების საუკეთესო ინტერესებისა და ქვეყნის კეთილდღეობის გათვალისწინებით. ჩვენი მიზანია, ხელი შევუწყოთ სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის გაძლიერებას, უზრუნველვყოთ მუდმივი ყურადღება გადაწყვეტილების მიმღებთა მხრიდან, ჩავრთოთ ამ პროცესში სამოქალაქო საზოგადოება და კერძო სექტორი და გავითვალისწინოთ ევროკავშირის ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკა“, - თქვა უებმა.

მეტი ინფორმაცია სოფლის განვითარების კონფერენციის შესახებ ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: https://ruralconference.ge

დამატებითი ინფორმაცია:
საქართველოს სოფლის განვითარება ევროკავშირის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა, რომელიც სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის, ENPARD-ის მეშვეობით ხორციელდება. 2013 წლიდან, ამ ფართომასშტაბიანი ინიციატივის ფარგლებში საქართველოს მიმართ გაწეულმა დახმარებამ  234.5 მილიონი ევრო შეადგინა.  
გაეროს განვითარების პროგრამა ჩართულია ENPARD პროგრამის განხორციელებაში და აქტიურად თანამშრომლობს ევროკავშირთან  და საქართველოს მთავრობასთან სოფლის მდგრადი განვითარების პოლიტიკის შემუშავებისა და პრაქტიკული მიდგომების დანერგვის მიმართულებით.

მეტი ინფორმაცია ENPARD პროგრამის შესახებ ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:  https://eu4georgia.eu/enpard